Hotel pre psov

 • Štandard exteriér
 • Štandard interiér
 • Komfort interiér
 • Komfort interiér Plus

Ubytovanie je určene psom vo veku 3 – a viac mesiacov.

 

Základné informácie:
 • Ubytovanie v exteriérových kotercoch
 • Minimálny počet dní strávený vo výcvikovom stredisku: 2
 • Minimálny počet venčení za deň: 4
 • Minimálna dĺžka jedného venčenia: 15 min
 • Cena za ubytovací deň: 15,00 EUR
 
Základné podmienky ubytovania:
 • Vyplnená prihláška
 • Zdravý pes
 • Veterinárny preukaz s platnými očkovaniami
 • Socializovaný pes
 
Rozšírená ponuka k ubytovaniu:
 • Minimálny výcvik - cvičenie základných povelov a trikov: 20 min / 12,00 EUR
 • Štandardný výcvik - cvičenie základných povelov a trikov: 40 min / 20,00 EUR
 • Intenzívny výcvik - cvičenie základných povelov a trikov: 60 min / 28,00 EUR

Ubytovanie je určene psom vo veku 3 – a viac mesiacov.

 

Základné informácie:
 • Ubytovanie v interiérových boxoch
 • Minimálny počet dní strávený vo výcvikovom stredisku: 2
 • Minimálny počet venčení za deň: 4
 • Minimálna dĺžka jedného venčenia: 15 min
 • Cena za ubytovací deň: 15,00 EUR
 
Základné podmienky ubytovania:
 • Vyplnená prihláška
 • Zdravý pes
 • Veterinárny preukaz s platnými očkovaniami
 • Socializovaný pes
 
Rozšírená ponuka k ubytovaniu:
 • Minimálny výcvik - cvičenie základných povelov a trikov: 20 min / 12,00 EUR
 • Štandardný výcvik - cvičenie základných povelov a trikov: 40 min / 20,00 EUR
 • Intenzívny výcvik - cvičenie základných povelov a trikov: 60 min / 28,00 EUR

Ubytovanie je určene psom vo veku 3 – a viac mesiacov.

 

Základné informácie:
 • Ubytovanie vo vyhradenej miestnosti s voľným pohybom
 • Ubytovanie domáceho typu
 • Minimálny počet dní strávený vo výcvikovom stredisku: 2
 • Minimálny počet venčení za deň: 4
 • Minimálna dĺžka jedného venčenia: 15 min
 • Cena za ubytovací deň: 20,00 EUR
 
Základné podmienky ubytovania:
 • Vyplnená prihláška
 • Zdravý pes
 • Veterinárny preukaz s platnými očkovaniami
 • Socializovaný pes
 
Rozšírená ponuka k ubytovaniu:
 • Minimálny výcvik - cvičenie základných povelov a trikov: 20 min / 12,00 EUR
 • Štandardný výcvik - cvičenie základných povelov a trikov: 40 min / 20,00 EUR
 • Intenzívny výcvik - cvičenie základných povelov a trikov: 60 min / 28,00 EUR

Ubytovanie je určene psom vo veku 3 – a viac mesiacov.

 

Základné informácie:
 • Ubytovanie domáceho typu
 • Voľný pohyb psa v celom dome
 • Minimálny počet dní strávený vo výcvikovom stredisku: 2
 • Minimálny počet venčení za deň: 4
 • Minimálna dĺžka jedného venčenia: 15 min
 • Cena za ubytovací deň: 25,00 EUR
 
Základné podmienky ubytovania:
 • Vyplnená prihláška
 • Zdravý pes
 • Veterinárny preukaz s platnými očkovaniami
 • Socializovaný pes
 
Rozšírená ponuka k ubytovaniu:
 • Minimálny výcvik - cvičenie základných povelov a trikov: 20 min / 12,00 EUR
 • Štandardný výcvik - cvičenie základných povelov a trikov: 40 min / 20,00 EUR
 • Intenzívny výcvik - cvičenie základných povelov a trikov: 60 min / 28,00 EUR