Kolektívny Výcvik

 • Šteniatko
 • Mladý pes
 • Dospelý pes
 • Kondičný tréning
 • Kondičný tréning

Kurz je určený psom vo veku 3-10 mesiacov, ktoré ešte neabsolvovali kolektívny výcvik, ani individuálny výcvik.

 

Prednosťou kurzu je:
 • Pravidelný termín výcvikov
 • Výcvik v rušivom prostredí
 • Socializácia s inými psami

 

Spoločne sa naučíme:
 • Ako správne používať meno psíka
 • Sadni
 • Ľahni
 • Podaj packu
 • Chôdza na vôdzke
 • Privolanie
 • Odloženie/udržanie pozície
 • Odmietanie potravy

 

Informácie o kurze:
 • Počet výcvikových lekcií: 6
 • Dĺžka výcvikovej lekcie: 50 min
 • Minimálny počet psov v kurze: 4
 • Maximálny počet psov v kurze: 10
 • Cena výcviku: 75,00 EUR

 

Podmienka účasti na kurze:
 • Vyplnená prihláška
 • Zdravý pes
 • Veterinárny preukaz s platnými očkovaniami
 • Pevný obojok, pevná vôdzka
 • Uhradený účastnícky poplatok

 

Miesto a termín začiatku kurzu:

Kurz je určený psom vo veku 5-12 mesiacov, ktoré absolvovali kurz kolektívneho výcviku „Šteniatok”, prípadne individuálny výcvik. 

 

Prednosťou kurzu je:
 • Pravidelný termín výcvikov
 • Výcvik v rušivom prostredí
 • Socializácia s inými psami 

 

Spoločne sa naučíme:
 • Chyť & Pusť
 • Aport
 • Ovládateľnosť psa na diaľku
 • Chôdza bez vôdzky
 • Stoj, Sadni a Ľahni počas chôdze
 • Triky ako: oddychuj, toč, okolo, podávanie paciek pravá/ľavá, zajac 

 

Informácie o kurze:
 • Počet výcvikových lekcií: 6
 • Dĺžka výcvikovej lekcie: 50 min
 • Minimálny počet psov v kurze: 4
 • Maximálny počet psov v kurze: 10
 • Cena výcviku: 75,00 EUR

 

Podmienka účasti na kurze:
 • Vyplnená prihláška
 • Zdravý pes
 • Veterinárny preukaz s platnými očkovaniami
 • Pevný obojok, pevná vôdzka
 • Uhradený účastnícky poplatok 

 

Miesto a termín začiatku kurzu:

Kurz je určený psom vo veku 9 - a viac mesiacov, ktoré absolvovali kurz kolektívneho výcviku „Mladých psov”, prípadne individuálny výcvik. 

 

Prednosťou kurzu je:
 • Pravidelný termín výcvikov
 • Výcvik v rušivom prostredí
 • Socializácia s inými psami 

 

Spoločne sa naučíme:
 • Odloženie psa do ľahu, sedu, stoja počas chôdze
 • Chôdza bez vôdzky s vyrušením
 • Reťazenie a rýchle zmeny pozícií: sadni, ľahni, vstaň
 • Privolávačské hry
 • Dlhodobé odloženia
 • Triky ako: podávanie paciek na nohy psovoda, cúvanie so psovodom/od psovoda a ďalšie 

 

Informácie o kurze:
 • Počet výcvikových lekcií: 6
 • Dĺžka výcvikovej lekcie: 50 min
 • Minimálny počet psov v kurze: 4
 • Maximálny počet psov v kurze: 10
 • Cena výcviku: 75,00 EUR 

 

Podmienka účasti na kurze:
 • Vyplnená prihláška
 • Zdravý pes
 • Veterinárny preukaz s platnými očkovaniami
 • Pevný obojok, pevná vôdzka
 • Uhradený účastnícky poplatok 

 

Miesto a termín začiatku kurzu:

Kurz je určený psom vo veku 9 - a viac mesiacov, ktoré absolvovali kurz kolektívneho výcviku „Dospelých psov”, prípadne individuálny výcvik.Cieľom kurzu je zopakovať si všetky doteraz naučené cviky v novom kolektíve.


Spoločne sa zopakujeme:
 • Ako správne používať meno psíka
 • Sadni
 • Ľahni
 • Podaj packu
 • Chôdza na vôdzke
 • Privolanie
 • Odloženie/udržanie pozície
 • Odmietanie potravy
 • Chyť & Pusť
 • Aport
 • Ovládateľnosť psa na diaľku
 • Chôdza bez vôdzky
 • Stoj, Sadni a Ľahni počas chôdze
 • Triky ako: oddychuj, toč, okolo, podávanie paciek pravá/ľavá, zajac 
 • Odloženie psa do ľahu, sedu, stoja počas chôdze
 • Chôdza bez vôdzky s vyrušením
 • Reťazenie a rýchle zmeny pozícií: sadni, ľahni, vstaň
 • Privolávačské hry
 • Dlhodobé odloženia
 • Triky ako: podávanie paciek na nohy psovoda, cúvanie so psovodom/od psovoda a ďalšie 

 

Informácie o kurze:
 • Počet výcvikových lekcií: 6
 • Dĺžka výcvikovej lekcie: 50 min
 • Minimálny počet psov v kurze: 4
 • Maximálny počet psov v kurze: 10
 • Cena výcviku: 75,00 EUR 

Podmienka účasti na kurze:
 • Vyplnená prihláška
 • Zdravý pes
 • Veterinárny preukaz s platnými očkovaniami
 • Pevný obojok, pevná vôdzka
 • Veľké množstvo rôznych a chutných odmien pre psíka
 • Uhradený účastnícky poplatok 

 

Miesto a termín začiatku kurzu:

Kurz je určený psom vo veku 9 - a viac mesiacov, ktoré absolvovali kurz kolektívneho výcviku „Dospelých psov”, prípadne individuálny výcvik.Cieľom kurzu je zopakovať si všetky doteraz naučené cviky v novom kolektíve.


Spoločne sa zopakujeme:
 • Ako správne používať meno psíka
 • Sadni
 • Ľahni
 • Podaj packu
 • Chôdza na vôdzke
 • Privolanie
 • Odloženie/udržanie pozície
 • Odmietanie potravy
 • Chyť & Pusť
 • Aport
 • Ovládateľnosť psa na diaľku
 • Chôdza bez vôdzky
 • Stoj, Sadni a Ľahni počas chôdze
 • Triky ako: oddychuj, toč, okolo, podávanie paciek pravá/ľavá, zajac 
 • Odloženie psa do ľahu, sedu, stoja počas chôdze
 • Chôdza bez vôdzky s vyrušením
 • Reťazenie a rýchle zmeny pozícií: sadni, ľahni, vstaň
 • Privolávačské hry
 • Dlhodobé odloženia
 • Triky ako: podávanie paciek na nohy psovoda, cúvanie so psovodom/od psovoda a ďalšie 

 

Informácie o kurze:
 • Počet výcvikových lekcií: 6
 • Dĺžka výcvikovej lekcie: 50 min
 • Minimálny počet psov v kurze: 4
 • Maximálny počet psov v kurze: 10
 • Cena výcviku: 75,00 EUR 

Podmienka účasti na kurze:
 • Vyplnená prihláška
 • Zdravý pes
 • Veterinárny preukaz s platnými očkovaniami
 • Pevný obojok, pevná vôdzka
 • Veľké množstvo rôznych a chutných odmien pre psíka
 • Uhradený účastnícky poplatok 

 

Miesto a termín začiatku kurzu: