Tematický Výcvik

 • Privolanie
 • Aport
 • Chôdza
 • Zostaň

Kurz je určený psom vo veku 3 a viac mesiacov, ktoré ešte neabsolvovali žiaden výcvik privolania, prípadne psom, ktoré výcvik privolania absolvovali avšak potrebujú ešte samotné privolanie zdokonaliť.

 

Prednosťou kurzu je:
 • Zameranie sa na konkrétnu tému
 • Výcvik v rušivom prostredí

 

Spoločne sa naučíme:
 • Teóriu privolania
 • Ako trénovať so psom privolanie
 • Čo by si mohol o privolaní myslieť pes 
 • Ako naučiť psa dokonalému privolaniu

 

Informácie o kurze:
 • Počet výcvikových lekcií: 2
 • Dĺžka výcvikovej lekcie: 50 min
 • Minimálny počet psov v kurze: 4
 • Maximálny počet psov v kurze: 10
 • Cena výcviku: 30,00 EUR

 

Podmienka účasti na kurze:
 • Vyplnená prihláška
 • Zdravý pes
 • Veterinárny preukaz s platnými očkovaniami
 • Pevný obojok, pevná vôdzka
 • Uhradený účastnícky poplatok

 

Miesto a termín začiatku kurzu:

Kurz je určený psom vo veku 3 a viac mesiacov, ktoré ešte neabsolvovali žiaden výcvik aportovania, prípadne psom, ktoré výcvik privolania absolvovali avšak potrebujú ešte samotné aportovanie zdokonaliť.

 

Prednosťou kurzu je:
 • Zameranie sa na konkrétnu tému
 • Výcvik v rušivom prostredí

 

Spoločne sa naučíme:
 • Teóriu aportovania
 • Ako trénovať so psom aportovanie
 • Čo by si mohol o aportovaní a najmä o púšťaní aportu myslieť pes 
 • Ako naučiť psa dokonalému aportovaniu

 

Informácie o kurze:
 • Počet výcvikových lekcií: 2
 • Dĺžka výcvikovej lekcie: 50 min
 • Minimálny počet psov v kurze: 4
 • Maximálny počet psov v kurze: 10
 • Cena výcviku: 30,00 EUR

 

Prednosťou kurzu je:
 • Zameranie sa na konkrétnu tému
 • Výcvik v rušivom prostredí

 

Spoločne sa naučíme:
 • Teóriu aportovania
 • Ako trénovať so psom aportovanie
 • Čo by si mohol o aportovaní a najmä o púšťaní aportu myslieť pes 
 • Ako naučiť psa dokonalému aportovaniu

 

Informácie o kurze:
 • Počet výcvikových lekcií: 2
 • Dĺžka výcvikovej lekcie: 50 min
 • Minimálny počet psov v kurze: 4
 • Maximálny počet psov v kurze: 10
 • Cena výcviku: 30,00 EUR

 

Podmienka účasti na kurze:
 • Vyplnená prihláška
 • Zdravý pes
 • Veterinárny preukaz s platnými očkovaniami
 • Pevný obojok, pevná vôdzka
 • Uhradený účastnícky poplatok 

 

Miesto a termín začiatku kurzu:

Kurz je určený psom vo veku 3 a viac mesiacov, ktoré ešte neabsolvovali žiaden výcvik chôdze na voľnej vôdzke, prípadne psom, ktoré výcvik chôdze na voľnej vôdzke absolvovali avšak potrebujú ešte samotnú chôdzu zdokonaliť.

 

Prednosťou kurzu je:
 • Zameranie sa na konkrétnu tému
 • Výcvik v rušivom prostredí

 

Spoločne sa naučíme:
 • Teóriu chôdze na voľnej vôdzke
 • Ako trénovať so psom chôdzu na voľnej vôdzke
 • Aké typy chôdze na voľnej vôdzke poznáme
 • Kedy chôdza na voľnej vôdzke áno a kedy nie 
 • Ako naučiť psa dokonalej chôdze na voľnej vôdzke

 

Informácie o kurze:
 • Počet výcvikových lekcií: 2
 • Dĺžka výcvikovej lekcie: 50 min
 • Minimálny počet psov v kurze: 4
 • Maximálny počet psov v kurze: 10
 • Cena výcviku: 30,00 EUR

 

Podmienka účasti na kurze:
 • Vyplnená prihláška
 • Zdravý pes
 • Veterinárny preukaz s platnými očkovaniami
 • Pevný obojok, pevná vôdzka
 • Uhradený účastnícky poplatok 

 

Miesto a termín začiatku kurzu:

Kurz je určený psom vo veku 3 a viac mesiacov, ktoré ešte neabsolvovali žiaden výcvik odloženia či už v sede alebo ľahu, prípadne psom, ktoré výcvik odloženia absolvovali avšak potrebujú ešte samotné odloženie zdokonaliť.

 

Prednosťou kurzu je:
 • Zameranie sa na konkrétnu tému
 • Výcvik v rušivom prostredí

 

Spoločne sa naučíme:
 • Teóriu odloženia v sede a v ľahu
 • Ako, kedy a kde  trénovať so psom odloženie
 • Čo by si mohlo o odložení myslieť pes 
 • Ako naučiť psa dokonalému odloženiu

 

Informácie o kurze:
 • Počet výcvikových lekcií: 2
 • Dĺžka výcvikovej lekcie: 50 min
 • Minimálny počet psov v kurze: 4
 • Maximálny počet psov v kurze: 10
 • Cena výcviku: 30,00 EUR

 

Podmienka účasti na kurze:
 • Vyplnená prihláška
 • Zdravý pes
 • Veterinárny preukaz s platnými očkovaniami
 • Pevný obojok, pevná vôdzka
 • Uhradený účastnícky poplatok 

 

Miesto a termín začiatku kurzu: