Individuálny Výcvik

 • Šteniatko
 • Mladý pes
 • Dospelý pes
 • Kondičný tréning

Výcvik je určený psom vo veku 3-10 mesiacov, ktoré ešte neabsolvovali kolektívny výcvik, ani individuálny výcvik. 
 

Prednosťou výcviku je:
 • Termín výcviku podľa vašej požiadavky
 • Výcvik z pohodlia domova
 • Podrobné vysvetlenie všetkých cvikov
   
Spoločne sa naučíme:
 • Ako správne používať meno psíka
 • Sadni
 • Ľahni
 • Podaj packu
 • Chôdza na vôdzke
 • Privolanie
 • Odloženie/udržanie pozície
 • Odmietanie potravy
   
Informácie o výcviku:
 • Počet výcvikových lekcií: 4
 • Dĺžka výcvikovej lekcie (za prítomnosti majiteľa): 50 min
 • Dĺžka výcvikovej lekcie (bez prítomnosti majiteľa): 40 min
 • Cena výcviku: 85,00 EUR
 • Cestovné náklady: 0,25 EUR/km
   

Podmienka účasti výcviku:

 • Vyplnená prihláška
 • Zdravý pes
 • Veterinárny preukaz s platnými očkovaniami
 • Uhradený účastnícky poplatok

Výcvik je určený psom vo veku 5-12 mesiacov, ktoré absolvovali Individuálny výcvik „Šteniatok”, prípadne kurz kolektívneho výcviku „Šteniatok”.
 

Prednosťou výcviku je:
 • Termín výcviku podľa vašej požiadavky
 • Výcvik z pohodlia domova
 • Podrobné vysvetlenie všetkých cvikov
   
Spoločne sa naučíme:
 • Chyť & Pusť
 • Aport
 • Ovládateľnosť psa na diaľku
 • Chôdza bez vôdzky
 • Stoj, Sadni a Ľahni počas chôdze
 • Triky ako: oddychuj, toč, okolo, podávanie paciek pravá/ľavá, zajac
   
Informácie o výcviku:
 • Počet výcvikových lekcií: 4
 • Dĺžka výcvikovej lekcie (za prítomnosti majiteľa): 50 min
 • Dĺžka výcvikovej lekcie (bez prítomnosti majiteľa): 40 min
 • Cena výcviku: 85,00 EUR
 • Cestovné náklady: 0,25 EUR/km
   
Podmienka účasti výcviku:
 • Vyplnená prihláška
 • Zdravý pes
 • Veterinárny preukaz s platnými očkovaniami
 • Uhradený účastnícky poplatok

Výcvik je určený psom vo veku 9 - a viac mesiacov, ktoré absolvovali Individuálny výcvik „Mladých psov”, prípadne Kurz kolektívneho výcviku „Mladých psov ”.
 

Prednosťou výcviku je:
 • Termín výcviku podľa vašej požiadavky
 • Výcvik z pohodlia domova
 • Podrobné vysvetlenie všetkých cvikov
   
Spoločne sa naučíme a zdokonalíme:
 • Odloženie psa do ľahu, sedu, stoja počas chôdze
 • Chôdza bez vôdzky s vyrušením
 • Reťazenie a rýchle zmeny pozícií: sadni, ľahni, vstaň
 • Privolávačské hry
 • Dlhodobé odloženia
 • Triky ako: podávanie paciek na nohy psovoda, cúvanie so psovodom/od psovoda a ďalšie
   
Informácie o výcviku:
 • Počet výcvikových lekcií: 4
 • Dĺžka výcvikovej lekcie (za prítomnosti majiteľa): 50 min
 • Dĺžka výcvikovej lekcie (bez prítomnosti majiteľa): 40 min
 • Cena výcviku: 85,00 EUR
 • Cestovné náklady: 0,25 EUR/km
   
Podmienka účasti výcviku:
 • Vyplnená prihláška
 • Zdravý pes
 • Veterinárny preukaz s platnými očkovaniami
 • Uhradený účastnícky poplatok

Tréning je určený psom vo veku 7 - a viac mesiacov, ktoré absolvovali Individuálny výcvik „Dospelých psov”, prípadne kurz kolektívneho výcviku „Dospelých psov”.
 

Prednosťou výcviku je:
 • Termín výcviku podľa vašej požiadavky
 • Výcvik z pohodlia domova
 • Podrobné vysvetlenie všetkých cvikov
   
Spoločne zdokonalíme:
 • Odloženie psa do ľahu, sedu, stoja počas chôdze
 • Chôdza bez vôdzky s vyrušením
 • Reťazenie a rýchle zmeny pozícií: sadni, ľahni, vstaň
 • Dlhodobé odloženia
 • Prácu s čo najmenším počtom odmien pre psa
   
Informácie o výcviku:
 • Počet výcvikových lekcií: 10+1 zdarma
 • Dĺžka výcvikovej lekcie (za prítomnosti majiteľa): 50 min
 • Dĺžka výcvikovej lekcie (bez prítomnosti majiteľa): 40 min
 • Cena výcviku: 210,00 EUR
 • Cestovné náklady: 0,25 EUR/km
   
Podmienka účasti výcviku:
 • Vyplnená prihláška
 • Zdravý pes
 • Veterinárny preukaz s platnými očkovaniami
 • Uhradený účastnícky poplatok